Buy Tenormin without Prescription

Koop Topamax zonder Recept

Gebruik van Topamax

Topamax wordt gebruikt bij de behandeling van aanvallen, een hersenaandoening die gekenmerkt wordt door ongecontroleerde schokkende bewegingen en bewustzijnsverlies.

Lennox-Gastaut Syndroom. Topamax wordt gebruikt voor de behandeling van het syndroom van Lennox-Gastaut, wat een soort aanvallen is die gekenmerkt worden door meerdere aanvallen. migraine. Topamax wordt gebruikt voor de behandeling van ernstige hoofdpijn bij migraine patiënten.

Bezorgdheid

Het effect van dit geneesmiddel kan binnen 1 tot 2 uur worden waargenomen.

Het effect van dit geneesmiddel duurt gemiddeld 2 tot 3 dagen.

Gebruik van alcohol wordt niet aanbevolen als de patiënt Topamax krijgt toegediend. Informeer de arts als u alcoholist bent. Symptomen van duizeligheid en concentratiemoeilijkheden moeten aan de arts worden gemeld. Dosisaanpassingen of een ander geneesmiddel dienen te worden overwogen op basis van de klinische toestand.

Er is geen neiging tot gewoontevorming gerapporteerd

Dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen voor zwangere vrouwen.

Van dit geneesmiddel is bekend dat het in de moedermelk wordt uitgescheiden. Het wordt alleen aanbevolen indien nodig. Controle van ongewenste effecten zoals diarree, slaperigheid is noodzakelijk.

Algemene Instructies

Neem Topamax in zoals uw arts u heeft geadviseerd. Neem geen grotere hoeveelheden in dan aanbevolen. Het wordt aangeraden dit geneesmiddel elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Raadpleeg de arts als u bijwerkingen ervaart. Stop niet met het gebruik van het geneesmiddel zonder overleg met uw arts.

Gemiste Dosis

Neem de gemiste dosis in zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over. Verdubbel uw dosis niet om de vergeten dosis in te halen.

Overdosis

Roep een medische noodbehandeling in of neem contact op met de arts als zich symptomen van de overdosering voordoen, zoals slaperigheid, onduidelijk spreken.

Overige Details

Kan met of zonder voedsel worden ingenomen, zoals geadviseerd door uw arts.

Dient te worden ingenomen volgens de instructies van een arts

Kan slaperigheid veroorzaken

Hoe het werkt

Het werkt door ionenkanalen te blokkeren en verhoogt de afgifte van remmende chemicaliën die de prikkelbaarheid van de hersencellen verminderen.