Home » Reisziekte

Reisziekte is een aandoening die voorkomt bij mensen die moeite hebben met bewegingen van voertuigen waarin zijn plaats hebben genomen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om achteruitrijden met de bus of tegen de rijrichting in zitten in de trein. Ook een tocht met een boot kan dit veroorzaken. Het gaat vaak om bewegingen die onregelmatig zijn of die juist heel ritmisch zijn. Er kunnen allerlei vormen zijn en het is bovendien ook zo dat de klachten niet altijd hoeven op te treden. Wanneer zij wel optreden kunnen de klachten verschillend zijn in hevigheid. Dit kan het soms lastig maken om er een oplossing voor aan te dragen.

Oorzaken van reisziekte

reisziekteDe oorzaken van reisziekte zijn niet zozeer in de beweging zelf te vinden. De klachten komen doordat de coördinatie niet meer in orde is. Doordat de ogen niet meer op de horizon kunnen oriënteren ontstaat er een disbalans in het lichaam. Het evenwichtsorgaan raakt in de war en geeft signalen door aan het braakcentrum in het lichaam. Deze veroorzaakt vervolgens misselijkheid en braken. In sommige gevallen gaat dit gepaard met bleek zien en zweten. Een belangrijk punt is wel dat reisziekte over het algemeen meer voorkomt bij jonge kinderen. Dit is vooral het geval in de leeftijd van 2 tot 10 jaar oud. Daarna neemt dit in veel gevallen flink af.

Wat te doen tegen reisziekte?

Er zijn talloze voorzorgsmaatregelen te nemen tegen reisziekte. Dat kan al om zoiets simpels gaan als het eten van een lichte maaltijd voor vertrek. Ook zorgen dat er niet uit het raam gekeken wordt tijdens het rijden kan helpen. Vooral bij kinderen kan dit veel goeds doen. Niet in stoelen zitten die achteruitrijden in bus, trein of tram kan ook veel helpen. Geen activiteiten als lezen of puzzelen in het openbaar vervoer doen is ook een goede maatregel. In het vliegtuig kan in de buurt van de vleugels worden gezeten en op een boot kan de frisse lucht veel helpen. Al deze klachten kunnen de kans op ziekte een flink stuk kleiner maken.

Bijbehorende medicijnen reisziekte