Home » Menstruatie uitstellen

De menstruatie uitstellen kan om verschillende redenen worden gedaan. Een goed voorbeeld is de enorme last die sommige vrouwen kunnen ervaren. Hevige pijnen of hevig menstrueren kunnen het leven flink lastig maken. Anderzijds zijn er ook andere redenen. Denk bijvoorbeeld aan een vakantie of vanwege een medische ingreep in de vorm van een operatie. In zulke gevallen komt de menstruatie slecht uit. Daarom zijn er diverse middelen beschikbaar die hierbij kunnen helpen. Het is belangrijk om goed te weten hoe dit werkt. Er zijn voorwaarden aan verbonden.

Het uitstellen van de menstruatie

menstruatie uitstellenDe menstruatie uitstellen is op zichzelf gemakkelijk te verzorgen. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door anticonceptiemiddelen in te nemen. Wie dit doet zorgt ervoor dat het lichaam in de veronderstelling wordt gebracht dat het niet de juiste tijd is om te menstrueren. Op die manier kan worden gezorgd dat de klachten die bij deze periode komen kijken daardoor ook niet ervaren worden. Dit is een gemakkelijke manier om dit te verzorgen. Ook middelen die niet ter anticonceptie dienen, maar wel op dezelfde hormonen, progestageen, zijn gebaseerd, kunnen hierbij helpen. Dit is belangrijk om mee te nemen.

Anders dan anders

Het is belangrijk om goed in de gaten te houden dat de middelen anders dan gebruikelijk moeten worden ingenomen. Zo is het van belang dat er niet gestopt wordt in de stopweek die gebruikelijk is bij anticonceptiemiddelen. Dan komt immers de menstruatie op gang. Dit moet juist voorkomen worden. Door de middelen voortdurend te gebruiken kan echter wel worden gezorgd dat er een bestrijding van de menstruatie plaatsvindt. Wie de andere middelen gebruikt zal per definitie niet met een stopweek te maken hebben. De middelen moeten worden ingenomen zolang er niet gemenstrueerd mag worden.

Maximale periode

Over het algemeen wordt aangeraden om de middelen niet langer dan een jaar te gebruiken en dan de menstruatie te laten plaatsvinden. Wanneer na een jaar gestopt wordt met de medicatie zal direct de menstruatie aanvangen. Wel is het zo dat na enige tijd de medicatie weer opgepakt kan worden en de menstruatie uitstellen opnieuw voor enige tijd, tot maximaal een jaar, kan worden gedaan.

Bijbehorende medicijnen menstruatie uitstellen