Home » Angina

Angina wordt ook wel angina pectoris genoemd en betreft een pijnlijk, drukkend gevoel dat ervaren wordt op de borst. Het is geen voortdurende pijn. Bij inspanning is deze te voelen en in rust zakt de pijn weer weg. Vaak is het ook te voelen in de arm, schouder, hals en kaak. Vaak is het zo dat de klachten worden aangezien voor een hartaanval omdat deze veel gelijkende kenmerken hebben. Dit maakt het lastig en beangstigend om te ervaren. Toch zijn de klachten flink minder gevaarlijk dan wanneer het daadwerkelijk een hartaanval betreft.

Wanneer ontstaan de klachten?

angine poitrineDe klachten die ervaren worden met betrekking tot angina betreffen dus niet alleen pijn in de borst, maar vaak ook in andere streken van het lichaam. Er zijn verschillende momenten waarop deze kunnen worden ervaren. Inspanning is hier een bekend voorbeeld van. Ook stress, heftige emoties en een zware maaltijd kunnen de pijn opwekken. Daarnaast kan dit voorkomen bij de overgang van warmte naar kou. In al deze situaties moet het hart harder gaan werken. Dit is dan ook de basis van het ontstaan van de pijn. Let hier goed op.

Rust nemen

Rust nemen is erg belangrijk bij het ervaren van angina pectoris. Door de rust kan de pijn wegtrekken en het lichaam herstellen. Wie voldoende rust neemt kan ook zorgen dat de kans op herhaling van de klachten flink minder groot wordt. Bovendien is het belangrijk om direct te rusten, in verband met het zuurstoftekort waarmee de klacht gepaard gaat. Wanneer dit te lang aanhoudt kan het hart daadwerkelijk beschadigen. Bij direct rust nemen kan dit worden voorkomen. In dat opzicht is er jaren mee te leven.

Omgaan met angina pectoris

Het is ook mogelijk om medicatie te gebruiken zodat u om kunt gaan met angina pectoris. Dit kunnen bijvoorbeeld bètablokkers zijn, maar er zijn ook middelen die specifiek voor deze klachten zijn. In de meeste gevallen gaat het om medicijnen die de bloedvaten wijder maken waardoor de doorstroming van het bloed wat gemakkelijker verloopt en zuurstof beter zijn weg vindt in het lichaam.

Bijbehorende medicijnen angina